Карбонадо-ДМ ЕООД изпълнява проект по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.089-4344-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Основна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за предприятието за преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, което от своя страна ще доведе до гарантиране на стабилен икономически растеж, конкурентоспособност,  запазване на работните места и постигане в дългосрочен план на устойчива заетост.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7 500,00 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпънение: 3 месеца.