Новини

Проект по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.089-4344-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Карбонадо-ДМ ЕООД изпълнява проект по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.089-4344-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Основна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за предприятието за преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, което от своя страна ще доведе до гарантиране на стабилен икономически растеж, конкурентоспособност,  запазване на работните места и постигане в дългосрочен план на устойчива заетост.… Прочетете повече »Проект по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.089-4344-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“